SZKOŁA OTWARTA NA ŚWIAT

Potrzeby naszych uczniów są dla nas najważniejsze. Podejmujemy więc takie działania, które pozwolą wyposażyć naszych uczniów w niezbędne umiejętności do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Efektywna nauka języków obcych umożliwia komunikację z ludźmi na całym świecie, poznawanie ich kultur i tradycji. Przedmioty humanistyczne pomagają zrozumieć świat, budują samodzielność oraz kształtują twórcze i krytyczne myślenie. Przedmioty ścisłe umożliwiają weryfikację hipotez za pomocą dowodów i doświadczeń. A  korzystanie z najnowszych technologii powoduje, że uczniowie, którzy opuszają mury naszej szkoły są przygotowani do życia we współczesnym, cyfrowym świecie.

Rozwój kariery zawodowej jest procesem trwającym od dzieciństwa. Dlatego też w programie naszej szkoły skupiamy się mocno na planowaniu ścieżki zawodowej naszych uczniów. Program edukacji zawodowej w naszej szkole jest mocno rozbudowany. Uczniowie oprócz udziału w warsztatach kształtujących umiejętności miękkie, biorą udział w dniach zawodowych gdzie mają możliwość poznać interesujące je zawody, ale również wypełniają testy predyspozycji zawodowych i testy określające inteligencje wielorakie.  Przygotowujemy naszych uczniów do wejścia w nastoletnie a później w dorosłe życie. Już od najmłodszych lat staramy się wyposażać ich w umiejętności potrzebne do zdobycia wykształcenia i wymarzonej pracy.

 

WSPANIAŁY MÓZG

Każdy z nas posługuje się wszystkimi rodzajami inteligencji, ucząc się budujemy charakterystyczną dla danego człowieka  mapę uzdolnień. Dbamy o to, aby dziecko jak najszerzej rozwijało swoje predyspozycje. W konstruowaniu procesu kształcenia odkrywamy i rozwijamy ową mapę indywidualnych uzdolnień dziecka korzystając z jego mocnych stron i wspierając rozwój słabszych obszarów. Dzięki temu uczniowie pełniej postrzegają świat i szybciej się go uczą.

Dlatego w trakcie procesu rekrutacji nie tylko będą mogli Państwo sprawdzić stopień gotowości szkolnej swojego dziecka ale porozmawiać w szerszym gronie o jego uzdolnieniach aby sprawniej rozpoznawać jego wrodzoną inteligencję. Zapraszamy do udziału w badaniach uzdolnień, które posłużą potem do zindywidualizowania procesu kształcenia.

Określenie stopnia gotowości szkolnej oraz stworzenie profilu uzdolnień dziecka umożliwia oszacowanie dynamiki rozwoju dziecka, obserwowanie jego postępów w różnych rodzajach aktywności poznawczej i społecznej, diagnozowanie dziecka w różnych sytuacjach podczas pobytu w szkole.

Proces ten pomaga nauczycielowi ustalić, ile pracy należy wykonać aby udało się zrealizować zalecenia zawarte w podstawie programowej.