REKRUTACJA

ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ SWOJEGO DZIECKA

Twoje dziecko zaczyna naukę? Szukasz dla niego bezpiecznej szkoły, która gwarantuje edukację, wychowanie i opiekę na najwyższym poziomie?

Wybierz Akademicką Szkołę Podstawową Magellanum.

 

 

Zapisy do klas I-VIII odbywają się przez cały rok szkolny.

 

Naboru do klas dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie:

  • Dyrektor szkoły
  • Nauczyciel uczący
  • Psycholog

 

Rekrutacja do szkoły składa się z trzech etapów:

 

ETAP 1

  • Indywidualne spotkanie rodziców i ucznia z Dyrektorem szkoły.

 

Podczas pierwszego spotkania rodzice zapoznawani są z funkcjonowaniem szkoły, jej zasadami, tradycjami oraz z programem. Otrzymują również informację w kwestiach finansowych.

 

ETAP 2

  • Indywidualne spotkanie rodziców i ucznia z Dyrektorem szkoły oraz członkiem komisji.

 

Podczas drugiego spotkania rodzice i dziecko mają okazję zobaczyć budynek szkoły, sale, bibliotekę, gabinety, stołówkę itd. Dodatkowo w przyjaznej atmosferze oceniana jest dojrzałość szkolna dziecka, jego mocne i słabsze strony. Podczas tego spotkania odpowiadamy również na wszystkie pytania, które powstały po etapie 1.

O wynikach rekrutacji rodzice informowani są w terminie do 14 dni.

ETAP 3

  • Indywidualne spotkanie rodziców i ucznia z Dyrektorem szkoły.

 

Podczas ostatniego etapu następuje podpisanie „Umowy” dotyczącej kształcenia dziecka. Podczas tego spotkania odpowiadamy również na wszystkie pytania, które powstały po etapie 1 i 2.

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat zasad przyjęć lub programu nauczania?  Skontaktuj się z sekretariatem szkoły lub wypełni formularz zgłoszeniowy.

 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ELEKTRONICZNEGO FORMULRZA ZGŁOSZENIOWEGO!

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY