OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Nauczyciele w Akademickiej Szkole Podstawowej Magellanum stosują na lekcjach ocenianie kształtujące:

  • Zawsze określają cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia.
  • Stosują indywidualne metody i formy pracy dostosowane do potrzeb każdego ucznia.
  • Ustalają kryteria sukcesu, czyli to, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia.
  • Przekazują jasną informację zwrotną, która podkreśla mocne strony ucznia, a także wskazuje obszary i sposoby do pracy