MISJA SZKOŁY

Jesteśmy przekonani, że pomyślne wyniki nauki są wynikiem harmonijnej współpracy nauczycieli, uczniów oraz rodziców w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.

Dzięki kompetentnej i empatycznej kadrze chcemy zapewnić naszym wychowankom równowagę pomiędzy rozwojem umysłowym, emocjonalnym, artystycznym i fizycznym.  Równomierny i współgrający rozwój tych obszarów może przyczynić się do tego aby Twoje dziecko poczuło się  szczęśliwe, usatysfakcjonowane swoimi osiągnięciami.

Uczymy pasjonująco i innowacyjnie. Kładziemy nacisk na kompetencje kluczowe. Chcemy aby dziecko uczyło się efektywnie przede wszystkim w szkole. Czas spędzany w domu to czas odpoczynku, czas wolny.

 

DLACZEGO? JAK? CO?

Dlaczego? Uczniowie w polskich szkołach podstawnych rocznie spędzają około 700 godzin. Chcemy ten czas wykorzystać jak najlepiej, zarówno by nasi uczniowie zdobyli przedmiotową wiedzę ale również by rozwijali swoje zainteresowania, pasje i umiejętności miękkie.

 

Jak? Na każdego ucznia patrzymy indywidualnie. To do jego potrzeb nasza wysoko wykwalifikowana kadra  dostosowuje metody i formy pracy – nigdy odwrotnie.

 

Co? Skuteczne uczenie odbywa się wtedy, gdy uczniowie są ciekawi świata, sami czują potrzebę uczenia się, rozwijania zainteresowań,  gdy swoją zdobytą wiedzę i umiejętności mogą wykorzystać w praktyce.