KLASY INTEGRACYJNE

Akademicka Szkoła Podstawowa Magellanum otwarta jest na dzieci z niepełnosprawnościami, które zapraszamy do wyspecjalizowanych klas integracyjnych i terapeutycznych. W klasach tych może się uczyć już trzech uczniów. Maksymalna liczba uczniów w klasach to 12 osób. Bariery natury fizycznej dla nas nie istnieją, dlatego dokładamy starań, aby uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego czuli się w naszej szkole jak najlepiej. Zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologiczną, tyflopedagogiczną, surdopedagogiczną, neurologopedyczną, pedagogiczną. Dostosowujemy program nauczania i kryteria oceniania do indywidualnych potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami wpływającymi na naukę. Opracowany przez nas system kształcenia przewiduje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dające wszystkim uczniom możliwość wyrównania szans edukacyjnych. Kameralna atmosfera naszej szkoły pozwoli spędzić godziny lekcyjne w bezpiecznym, ciepłym i tolerancyjnym otoczeniu.

Zapewniamy kompleksową pomoc.

 

Uczniowie Akademickiej Szkoły Podstawowej Magellanum z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mogą kształcić się w naszej szkole nieodpłatnie, istnieje również możliwość płacenia wpisowego w ratach.