JĘZYKI OBCE

JĘZYK ANGIELSKI

W Akademickiej Szkole Podstawowej Magellanum dzieci od pierwszej klasy uczą się języka angielskiego. Uwzględniając indywidualne możliwości i umiejętności uczniów podzieleni są oni na  grupy ze zróżnicowanym stopniem zaawansowania.

 

JĘZYK NIEMIECKI

W klasie czwartej uczniowie rozpoczynają od podstaw naukę drugiego języka obcego – języka niemieckiego.

 

Podczas pracy na zajęciach prowadzący uwzględniają różne style uczenia się i indywidualne potrzeby uczniów. Różnorodna tematyka zajęć zgodna z podstawą programową oraz trening umiejętności praktycznych powoduje, że podczas lekcji dzieci szlifują wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.