BEZPIECZEŃSTWO

Nie tylko, ze względu na procedury bezpieczeństwa, nadzór nauczycieli i pracowników oraz specyfikę szkoły, ale również dzięki atmosferze szacunku i zrozumienia można uznać Akademicką Szkołę Podstawową Magellanum za jedną z bardziej bezpiecznych szkół.

 

W SP Magellanum:

  • Codziennie sprawdzana jest obecność uczniów przez nauczyciela dyżurącego. Jeśli Twoje dziecko samodzielnie przychodzi do szkoły możesz mieć pewność, że w razie jego nieobecności, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.
  • Szkoła dysponuje zewnętrznym systemem monitoringu.
  • Drzwi od budynku szkoły są zamykane. Żadna z osób nieuprawnionych nie jest wstanie wejść na teren szkoły, a Ty rodzicu możesz mieć pewność, że Twoje dziecko jest na terenie szkoły do zakończenia zajęć.
  • Pielęgniarka szkolna pełni dyżur udzielając pierwszej pomocy uczniom, w razie konieczności wzywana jest na pomoc karetka.
  • Klasy maksymalnie do 12 osób.
  • Bezpieczeństwo emocjonalne naszych wychowanków jest dla nas niezwykle ważne. Wychowawcy klas we współpracy z rodzicami rozwiązują bieżące problemy, a uczniowie są objęci stałą opieką psychologiczno – pedagogiczną.
  • Dbając o poczucie komfortu rodziców comiesięczne zebrania odbywają się indywidualnie. Co trzy miesiące natomiast rodzic ma możliwość porozmawiania indywidualnie z każdym nauczycielem, który uczy jego dziecko. Ponadto co trzy miesiące rodzic otrzymuje ocenę opisową dziecka od każdego nauczyciela uczącego.
  • Dziennik elektroniczny – efekty pracy dziecka rodzic może obserwować na bieżąco poprzez zalogowanie do serwisu dziennika elektronicznego.